نام واحد : علی اکبریحیائی

نام محصول : پرمرغ آماده شده

 • سریال مجوز : 1784887
 • شماره مجوز : 79759
 • تاریخ مجوز : 24/07/1387
 • کد محصول : 15112050
 • شرح محصول : پرمرغ اماده شده
 • ظرفیت : 1,250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%