نام واحد : تولیدی موادعذایی پگاه تولید حلواشکری

نام محصول : حلواارده -حلواشکری

 • سریال مجوز : 2902048
 • شماره مجوز : 3353
 • تاریخ مجوز : 09/06/1373
 • کد محصول : 15431347
 • شرح محصول : حلواارده - حلواشکری
 • ظرفیت : 1,250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 29%
  29%