نام واحد : غذائی شاداب نوش تهران

نام محصول : پریفرم پت

 • سریال مجوز : 1765572
 • شماره مجوز : 34845
 • تاریخ مجوز : 22/08/1384
 • کد محصول : 25201397
 • شرح محصول : پری پت prepet
 • ظرفیت : 513 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%