نام واحد : ماکارونی جام آلاله سهامی خاص

 • استان : لرستان
 • شهر : الیگودرز
 • نشانی شرکت : الیگودرز ک 2...
 • تلفن شرکت : **نداجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : الیگودرز ک 2 جاده ازنا
 • تلفن واحد : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : صیاد غضنفری
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع ماکارونی

 • سریال مجوز : 2901692
 • شماره مجوز : 6782
 • تاریخ مجوز : 11/08/1371
 • کد محصول : 15441110
 • شرح محصول : انواع محصولات اردی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%