نام واحد : نگین سبز

نام محصول : اب معدنی

 • سریال مجوز : 2902936
 • شماره مجوز : 2708
 • تاریخ مجوز : 22/05/1377
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 67,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%