نام واحد : شرکت انبار 20هزارتنی آردسعید الیگودرز

نام محصول : نان صنعتی - نان اروپائی

 • سریال مجوز : 2904068
 • شماره مجوز : 4677
 • تاریخ مجوز : 09/03/1386
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 14,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 28%
  28%