نام واحد : شرکت زرین البرز ایرانیان

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : مولوی روبروی...
 • تلفن شرکت : *****556
 • نشانی واحد : نظرآباد شهرک صنعتی نظرآباد بلوار دهخدا نبش خیابان صنوبرقطعه 172 جی
 • تلفن واحد : ***********026
 • مدیر : حاجی زاده
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نظر آباد

نام محصول : خردکردن وبسته بندی قند کله

 • سریال مجوز : 1785139
 • شماره مجوز : 27912
 • تاریخ مجوز : 28/11/1389
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%