نام واحد : تعاونی 2823 کلوای کوهستان

نام محصول : نان شیرینی

 • سریال مجوز : 2905823
 • شماره مجوز : 2194
 • تاریخ مجوز : 22/02/1383
 • کد محصول : 15411120
 • شرح محصول : نان شیرینی
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%