نام واحد : شرکت تعاونی بسته بندی خشکبار اریو 5908 الیگودرز

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 2905858
 • شماره مجوز : 8755
 • تاریخ مجوز : 28/06/1389
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 470 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%