نام واحد : تعاونی تولید کیک و کلوچه زاگرس طعام 3493دورود

نام محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه

 • سریال مجوز : 2906770
 • شماره مجوز : 4502
 • تاریخ مجوز : 25/03/1384
 • کد محصول : 15411210
 • شرح محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 33%
  33%