نام واحد : گدوک فیروزکوه

نام محصول : دوغ بدون گاز

 • سریال مجوز : 1764634
 • شماره مجوز : 45689
 • تاریخ مجوز : 04/08/1388
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%