نام واحد : بیژن پناهی زاده

نام محصول : کنسانتره فسفات

 • سریال مجوز : 200169000000
 • شماره مجوز : 12802 - 06
 • تاریخ مجوز : 30/03/1395
 • کد محصول : 1421412322
 • شرح محصول : کنسانتره فسفات
 • ظرفیت : 200,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانیهای شیمیایی وکود(1421)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%