نام واحد : فرآورده های سیب زمینی زرفام تهران

نام محصول : فراوری انجماد وبسته بندی غذاهای پخت نشده ازگوشتسب

 • سریال مجوز : 1760219
 • شماره مجوز : 79221
 • تاریخ مجوز : 10/08/1389
 • کد محصول : 15111710
 • شرح محصول : محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده { برای غذای انسان }
 • ظرفیت : 725 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%