نام واحد : شرکت کیمیا خرم لرستان

نام محصول : الکل اتیلیک ازملاس چغندرقند الکل سوختنی99.6 درصدو الکل طبی 96درصد

 • سریال مجوز : 2907182
 • شماره مجوز : 14897
 • تاریخ مجوز : 17/09/1384
 • کد محصول : 15511112
 • شرح محصول : الکل اتیلیک ازملاس چغندرقند
 • ظرفیت : 15,000,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تقطیر-تصفیه امیختن انواع عرقیات -تولیدالکل اتیلیک ازموادتخمی(1551)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%