نام واحد : تولیدی الکل رازان تاک

نام محصول : انواع الکل اتیلیک ازمواد تخمیرشده

 • سریال مجوز : 2907401
 • شماره مجوز : 19779
 • تاریخ مجوز : 04/12/1384
 • کد محصول : 15511112
 • شرح محصول : الکل اتیلیک ازملاس چغندرقند
 • ظرفیت : 2,000,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تقطیر-تصفیه امیختن انواع عرقیات -تولیدالکل اتیلیک ازموادتخمی(1551)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%