نام واحد : خدمات بازرگانی باربد کوهدشت

نام محصول : کیک

 • سریال مجوز : 2907715
 • شماره مجوز : 1199
 • تاریخ مجوز : 28/01/1385
 • کد محصول : 15411210
 • شرح محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 36%
  36%