نام واحد : غذایی غلات زرین

نام محصول : قند خرد شده

 • سریال مجوز : 1708423
 • شماره مجوز : 41380
 • تاریخ مجوز : 23/10/1374
 • کد محصول : 15421210
 • شرح محصول : انواع قند
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%