نام واحد : شهرداری فاروج

نام محصول : آسفالت

 • سریال مجوز : 350266000000
 • شماره مجوز : 5183
 • تاریخ مجوز : 26/12/1392
 • کد محصول : 2699412303
 • شرح محصول : آسفالت
 • ظرفیت : 150,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%