نام واحد : فرآوری کشاورزی ژاژاک سبز

نام محصول : سالاد فصل

 • سریال مجوز : 1785854
 • شماره مجوز : 26823
 • تاریخ مجوز : 07/04/1390
 • کد محصول : 15132143
 • شرح محصول : انواع سالادبرپایه سبزیجات ومیوه جات[انواع سالاد فصل ومیوه]
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%