نام واحد : پارس کوشاب زرین

نام محصول : ابمیوه ازکنسانتره

 • سریال مجوز : 1777369
 • شماره مجوز : 61705
 • تاریخ مجوز : 15/05/1391
 • کد محصول : 15131740
 • شرح محصول : ابمیوه ازکنسانتره
 • ظرفیت : 1,260 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%