نام واحد : خوش چین میهن

نام محصول : ترشی سیر

 • سریال مجوز : 2909055
 • شماره مجوز : 20548
 • تاریخ مجوز : 14/10/1385
 • کد محصول : 15131231
 • شرح محصول : ترشی سیر
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 55%
  55%