نام واحد : تولیدی صنعتی آب معدنی آبشار زاگرس بروجرد

نام محصول : بطریهای پت PET

 • سریال مجوز : 2909177
 • شماره مجوز : 21994
 • تاریخ مجوز : 05/11/1385
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%