نام واحد : امیرحسین شقاقی خوش خلق

نام محصول : انواع کراکر

 • سریال مجوز : 1711541
 • شماره مجوز : 79810
 • تاریخ مجوز : 17/08/1389
 • کد محصول : 15411241
 • شرح محصول : کراکر
 • ظرفیت : 2,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%