نام واحد : کشت و صنعت زاگرس طیور امیر 5431

نام محصول : دوغ گازدار

 • سریال مجوز : 2909283
 • شماره مجوز : 23166
 • تاریخ مجوز : 25/11/1385
 • کد محصول : 15201237
 • شرح محصول : دوغ گازدار
 • ظرفیت : 3,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%