نام واحد : کشت و صنعت زاگرس طیور امیر 5431

 • استان : لرستان
 • شهر : خرم آباد
 • نشانی شرکت : خرم آباد زیبا...
 • تلفن شرکت : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خرم آباد جاده کمربندی ک 17
 • تلفن واحد : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محسن ساکی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دوغ گازدار

 • سریال مجوز : 2909283
 • شماره مجوز : 23166
 • تاریخ مجوز : 25/11/1385
 • کد محصول : 15201237
 • شرح محصول : دوغ گازدار
 • ظرفیت : 3,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%