نام واحد : سید محسن و سید حمید نور - شرکت نول ماکارون

نام محصول : رشته پلوئی

  • سریال مجوز : 1713576
  • شماره مجوز : 54686
  • تاریخ مجوز : 09/02/1387
  • کد محصول : 15441121
  • شرح محصول : رشته پلوئی
  • ظرفیت : 200 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
  • نوع مجوز : کارت شناسایی
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%