نام واحد : سید محسن و سید حمید نور - شرکت نول ماکارون

نام محصول : رشته پلوئی

 • سریال مجوز : 1713576
 • شماره مجوز : 54686
 • تاریخ مجوز : 09/02/1387
 • کد محصول : 15441121
 • شرح محصول : رشته پلوئی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%