نام واحد : تولیدی اصل شهریار

نام محصول : پوره گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1717926
 • شماره مجوز : 53520
 • تاریخ مجوز : 10/03/1377
 • کد محصول : 15131451
 • شرح محصول : پوره میوه
 • ظرفیت : 140 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%