نام واحد : صنایع بسته بندی شهرنوش خوش نام

  • استان : لرستان
  • شهر : بروجرد
  • نشانی شرکت : بروجرد شهرک...
  • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : بروجرد جاده بروجرد خرم اباد کلومتر 30
  • تلفن واحد : *********066جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : امین حقیقت
  • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : شیرپاستوریزه

  • سریال مجوز : 2909794
  • شماره مجوز : 6716
  • تاریخ مجوز : 11/04/1386
  • کد محصول : 15201111
  • شرح محصول : شیرپاستوریزه
  • ظرفیت : 2,000 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 92%
    92%