نام واحد : صنایع بسته بندی شهرنوش خوش نام

نام محصول : شیرپاستوریزه

 • سریال مجوز : 2909794
 • شماره مجوز : 6716
 • تاریخ مجوز : 11/04/1386
 • کد محصول : 15201111
 • شرح محصول : شیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 92%
  92%