نام واحد : شرکت صنایع غذایی موعود ازنا

نام محصول : کنسرولوبیاچیتی

 • سریال مجوز : 2909802
 • شماره مجوز : 6774
 • تاریخ مجوز : 12/04/1386
 • کد محصول : 15131614
 • شرح محصول : کنسرولوبیاچیتی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%