نام واحد : صدف دانه طلائی

نام محصول : اردگندم نوع والسی

 • سریال مجوز : 2910137
 • شماره مجوز : 12673
 • تاریخ مجوز : 05/07/1386
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 70,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 47%
  47%