نام واحد : شرکت تولیدی نگین محبوب غرب

نام محصول : خمیر خرما

 • سریال مجوز : 2910576
 • شماره مجوز : 20800
 • تاریخ مجوز : 06/11/1386
 • کد محصول : 15131445
 • شرح محصول : خمیرخرما
 • ظرفیت : 1,250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 66%
  66%