نام واحد : منوچهر مهدوی کلوجه و حسین تقی تژاد نمینی

نام محصول : اماده بسته بندی افزودنیهای مجازخوراکی

 • سریال مجوز : 1786354
 • شماره مجوز : 87177
 • تاریخ مجوز : 10/09/1387
 • کد محصول : 15491440
 • شرح محصول : افزودنیهای موادغذائی
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%