نام واحد : افشره گندم

 • استان : لرستان
 • شهر : خرم آباد
 • نشانی شرکت : خرم آباد خ...
 • تلفن شرکت : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خرم آباد شهرک صنعتی شماره 2
 • تلفن واحد : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا آساره
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : گلوتن گندم

 • سریال مجوز : 2911037
 • شماره مجوز : 13754
 • تاریخ مجوز : 03/09/1387
 • کد محصول : 15321330
 • شرح محصول : گلوتن گندم
 • ظرفیت : 2,322 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%