نام واحد : پاک نان البرز جهانشاهی و فریده کرمی

نام محصول : انواع نان حجیم ونیمه حجیم

 • سریال مجوز : 1786359
 • شماره مجوز : 59008
 • تاریخ مجوز : 06/03/1387
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 3,752 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%