نام واحد : رنگین سفره ایرانیان

نام محصول : انواع شیرینی صنعتی

 • سریال مجوز : 1786367
 • شماره مجوز : 50437
 • تاریخ مجوز : 21/01/1391
 • کد محصول : 15431310
 • شرح محصول : سایرشیرینیهای غیراردی
 • ظرفیت : 1,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%