نام واحد : بهدیس نوش کرج

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : شهرک...
 • تلفن شرکت : *******912
 • نشانی واحد : نظرآباد شهرک سپهرنظرآباد قازیک قطعه 8722پ فرعی 9897و8617پ8897
 • تلفن واحد : *******912
 • مدیر : علی طالبی کندری
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی سپهر نظر آباد

نام محصول : ابمیوه از کنسانتره

 • سریال مجوز : 1788489
 • شماره مجوز : 39158
 • تاریخ مجوز : 05/11/1390
 • کد محصول : 15131740
 • شرح محصول : ابمیوه ازکنسانتره
 • ظرفیت : 2,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%