نام واحد : شرکت مجتمع کشت و صنعت عصاره سبز اصفهان

نام محصول : سیب زمینی منجمداماده طبخ

 • سریال مجوز : 2911164
 • شماره مجوز : 2488
 • تاریخ مجوز : 29/02/1388
 • کد محصول : 15132021
 • شرح محصول : سیب زمینی منجمداماده طبخ فرنچ فرایز
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%