نام واحد : غلامعلی قهوه چی الحسینی

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 3412545
 • شماره مجوز : 2142
 • تاریخ مجوز : 01/02/1384
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 65%
  65%