نام واحد : آردسفیدشمس صدوق

نام محصول : آرد گندم نوع سمولینا

 • سریال مجوز : 3407813
 • شماره مجوز : 22426
 • تاریخ مجوز : 29/08/1381
 • کد محصول : 15311112
 • شرح محصول : اردگندم نوع سمولینا
 • ظرفیت : 73,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%