نام واحد : آردسفیدشمس صدوق

 • استان : یزد
 • شهر : اشکذر
 • نشانی شرکت : یزدمیدان...
 • تلفن شرکت : ****626جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : یزدصدوق جنب چینی کسری
 • تلفن واحد : *******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید شمس الدین حسینی نسب
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آرد گندم نوع سمولینا

 • سریال مجوز : 3407813
 • شماره مجوز : 22426
 • تاریخ مجوز : 29/08/1381
 • کد محصول : 15311112
 • شرح محصول : اردگندم نوع سمولینا
 • ظرفیت : 73,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%