نام واحد : تعاونی نان ماشینی سبوس مهریزطرح توسعه

نام محصول : شیرینی سنتی بروش صنعتی

 • سریال مجوز : 3414599
 • شماره مجوز : 23674
 • تاریخ مجوز : 07/08/1384
 • کد محصول : 15411130
 • شرح محصول : محصولات ظریف خبازی ازانواع شیرینی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%