نام واحد : حسین عزیزی- عبدالرضاترک رنجبروحسن دهقان دهنویطرح توسعه

 • استان : یزد
 • شهر : خاتم
 • نشانی شرکت : یزد دهنو خ...
 • تلفن شرکت : ****355جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : یزدخاتم مروست جاده هاشم آباد جنب کارگاه عبدالحسین عدالت
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین عزیزی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پسته خشکترمینال ضبط پسته

 • سریال مجوز : 3416797
 • شماره مجوز : 13834
 • تاریخ مجوز : 24/04/1385
 • کد محصول : 15492166
 • شرح محصول : خشک کردن پسته
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 91%
  91%