نام واحد : حسن قربانخانی

نام محصول : ذرت حجیم شده پاپ کورن

 • سریال مجوز : 1712400
 • شماره مجوز : 58662
 • تاریخ مجوز : 10/05/1373
 • کد محصول : 15311614
 • شرح محصول : ذرت بوداده [پاپ کورن ]
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%