نام واحد : شکلات کوهستان رز

نام محصول : کلوچه

 • سریال مجوز : 1783445
 • شماره مجوز : 23560
 • تاریخ مجوز : 13/02/1388
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%