نام واحد : محمدعلی فلاح نژادتفتی

نام محصول : نبات بروش صنعتی

 • سریال مجوز : 3418781
 • شماره مجوز : 45741
 • تاریخ مجوز : 20/12/1385
 • کد محصول : 15431311
 • شرح محصول : نبات
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 51%
  51%