نام واحد : مجید منتظری هدشی

نام محصول : شیرینی سنتی بروش صنعتی

 • سریال مجوز : 3418914
 • شماره مجوز : 303
 • تاریخ مجوز : 07/01/1386
 • کد محصول : 15411130
 • شرح محصول : محصولات ظریف خبازی ازانواع شیرینی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%