نام واحد : حبیب حسامی احمد غالب پور

نام محصول : آدامس

 • سریال مجوز : 1708601
 • شماره مجوز : 55964
 • تاریخ مجوز : 17/04/1377
 • کد محصول : 15431410
 • شرح محصول : ادامس
 • ظرفیت : 25 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%