نام واحد : چاشت آشام

نام محصول : فراورده های حجیم شده از غلات

 • سریال مجوز : 1781058
 • شماره مجوز : 60440
 • تاریخ مجوز : 01/05/1391
 • کد محصول : 15311610
 • شرح محصول : سایرمحصولات بدست امده ازدانه غلات[ غلات حجیم شده ]
 • ظرفیت : 244 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%