نام واحد : گوشتی آرشاک پروتئین

نام محصول : ساندویچ کلاب

 • سریال مجوز : 1765427
 • شماره مجوز : 56701
 • تاریخ مجوز : 10/04/1385
 • کد محصول : 15131664
 • شرح محصول : ساندویج سرد اماده
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%