نام واحد : تعاونی تولیدی پیشگامان توسعه صنعت ابرار - تمدید 72589

نام محصول : انواع نان حجیم نیمه حجیم مسطح

 • سریال مجوز : 1787138
 • شماره مجوز : 56065
 • تاریخ مجوز : 01/04/1391
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%