نام واحد : محمدرضا امیدوار

نام محصول : کلوچه

 • سریال مجوز : 3419663
 • شماره مجوز : 12267
 • تاریخ مجوز : 31/03/1386
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%