نام واحد : عباس جعفری نژاد

نام محصول : حلواشکری-حلوا ارده

 • سریال مجوز : 3419945
 • شماره مجوز : 16484
 • تاریخ مجوز : 28/04/1386
 • کد محصول : 15431347
 • شرح محصول : حلواارده - حلواشکری
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 27%
  27%