نام واحد : طبخ سرآشپزسبز

نام محصول : انواع سس سردچاشنی مایع

 • سریال مجوز : 1787143
 • شماره مجوز : 38029
 • تاریخ مجوز : 21/05/1388
 • کد محصول : 15492433
 • شرح محصول : سس سالاد
 • ظرفیت : 240 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%