نام واحد : فرآورده های غذایی آمینو

نام محصول : انواع دانه های اجیلی بوداده شده و فرایند شده

 • سریال مجوز : 1718698
 • شماره مجوز : 76891
 • تاریخ مجوز : 08/07/1387
 • کد محصول : 15492111
 • شرح محصول : تولید وبسته بندی آجیل
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%