نام واحد : غلامعباس ایرانمنش

نام محصول : نان فانتزی

 • سریال مجوز : 3420054
 • شماره مجوز : 18350
 • تاریخ مجوز : 11/05/1386
 • کد محصول : 15411142
 • شرح محصول : نان فانتزی
 • ظرفیت : 240 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%