نام واحد : گروه صنعتی مهرگان درسا کویریزد

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 3420222
 • شماره مجوز : 21274
 • تاریخ مجوز : 01/06/1386
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 68%
  68%