نام واحد : مصطفی برزگری خانقاه

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 3420372
 • شماره مجوز : 23760
 • تاریخ مجوز : 21/06/1386
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 2,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%